Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Energianvändning i transportsektorn (inrikes och utrikes) uppdelad på transportslag samt bränsleslag, 1970-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Viktor ahlberg, Tel: +46(0)-165420627, E-post: viktor.ahlberg@energimyndigheten.se
Ja
2023-02-15
1000 m3, TJ, TWh
EN0118_3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1. Bensin inklusive låginblandad etanol och biobensin , 1.1 Bensin exklusive låginblandad etanol och biobensin , 1.2 Låginblandad etanol ,

Valda 0 Totalt 23

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1. Vägtrafik , 2. Bantrafik , 3. Sjöfart ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1970 , 1971 , 1972 ,

Valda 1 Totalt 52

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns