To the Top

Biodrivmedelsanvändning i transportsektorn (inrikes) uppdelad på bränsleslag, 1997-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1. Totalt biodrivmedel , 1.1 Totalt biodiesel , 1.1.1 Inblandad biodiesel ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1997 , 1998 , 1999 ,

Valda 1 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns