Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Energianvändning för trafik inom bantrafiken uppdelad per transportslag och energivara, 2000-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Viktor Ahlberg, Tel: +46(0)-165420627, E-mail: viktor.ahlberg@energimyndigheten.se
Ja
GWh, m3
Årligen
EN0118_5
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Notera:

Legend
0 : Less than 0.5
- : Zero
.. : Data not avaliable