To the Top

Användning av el för infrastruktur inom bantrafiken uppdelad per trafikslag, GWh, 2000-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 21

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Uppgifterna avser den mängd el som används av infrastrukturen (växelvärme, bangårdsbelysning, signalsystem m.m.), inklusive förluster i omformarstationer. Teckenförklaring
0 : Större än 0 men mindre än 0,5
- : Noll
.. : Uppgift inte tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl