Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Användning av el för infrastruktur inom bantrafiken uppdelad per trafikslag, GWh, 2000-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Viktor Ahlberg, Tel: +46(0)-165442074, E-post: viktor.ahlberg@energimyndigheten.se
Ja
2023-06-29
GWh
EN0118_6
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Notera:

Uppgifterna avser den mängd el som används av infrastrukturen (växelvärme, bangårdsbelysning, signalsystem m.m.), inklusive förluster i omformarstationer. Teckenförklaring
0 : Större än 0 men mindre än 0,5
- : Noll
.. : Uppgift inte tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl