Användning av el för infrastruktur inom bantrafiken uppdelad per trafikslag, GWh, 2000-
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Trafikslag Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 5 000 rader och 60 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2021-06-15
Kontakt
Markus Selin, Tel: +46(0)-165442074, E-post: markus.selin@energimyndigheten.se
Enhet
GWh
Matris
EN0118_6
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser den mängd el som används av infrastrukturen (växelvärme, bangårdsbelysning, signalsystem m.m.), inklusive förluster i omformarstationer.
Teckenförklaring
0 : Större än 0 men mindre än 0,5
- : Noll
.. : Uppgift inte tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl