To the Top

Modellerad elanvändning inom vägtransporter, GWh, 2016-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns