Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Modellerad elanvändning inom vägtransporter, GWh, 2016-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Viktor Ahlberg, E-post: viktor.ahlberg@energimyndigheten.se, Tel +46 (0)16 542 06 27
Ja
GWh
EN_0118_8
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2016 , 2017 , 2018 ,

Valda 1 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns