Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Värmevärden för olika energivaror

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Johan Harrysson, Epost: Johan.harrysson@energimyndigheten.se, Tel: 0165420632
Ja
-
2022-06-09
Värmevärden
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanAcetylen, MWh/m3 , Additiv och oxygenater, MWh/m3 , Alkylatbensin, MWh/m3 ,

Valda 0 Totalt 89

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns