Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal verk, installerad effekt och elproduktion, hela landet, 1982-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Jeffrey Berard, Tel: +46 (0)16-544 21 17, E-post: jeffrey.berard@energimyndigheten.se
Ja
st, MW, GWh
Yearly
EN0105_1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1982 , 1983 , 1984 ,

Valda 1 Totalt 41

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns