Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal verk, installerad effekt och vindkraftproduktion per län, 2003-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Jeffrey Berard, Tel: +46 (0)16-544 21 17, E-post: jeffrey.berard@energimyndigheten.se
Ja
st, MW, GWh
EN0105_3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2003 , 2004 , 2005 ,

Valda 1 Totalt 20

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan01 Stockholms län , 03 Uppsala län , 04 Södermanlands län ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Notera:

Teckenförklaring
0 : Större än 0 men mindre än 0,5
- : Noll
.. : Uppgift saknas